Člověk je přírodou předurčen k bytí ve vztazích, jsme tvorové sociální, vztahy jsou pro nás nezbytné k přežití.

Hledáme cesty, jak z pře-žívání dojít k pro/u-žívání vztahů.

Ochota rozumět druhému, empatie, společný zájem, úcta a respekt k odlišnostem jsou základními atributy spokojených vztahů. Díky nim lze náročnými situacemi proplout tak, aby vztah neztroskotal, ale plul stabilně dál.

Svobodný x závislý

Získaný x přirozený

Trvalý x dočasný

ZNAKY ZDRAVÉHO VZTAHU

 • vztah podporuje potenciály partnerů a přináší oboustrannou spokojenost
 • převažují prožitky příjemných pocitů, o nepříjemných věcech spolu dokážete mluvit
 • ve vztahu se cítíte svobodně, sám/sama sebou
 • vyjadřujete bez obav své potřeby a názory, vnímáte od partnera/partnerky respekt k vašemu názoru
 • s ochotou vycházíte druhému vstříc s respektem ke svým i jeho hranicím
 • společně se svým partnerem/partnerkou hledáte kompromis, který bude pro oba co nejméně bolestivý a zároveň povede k co největší spokojenosti obou
 

VAROVNÉ SIGNÁLY

 • vy jste ten, kdo uspokojuje potřeby svého partnera/partnerky, motivuje a stará se o něj, partner se ovšem stejnou měrou nestará o vás
 • partner/partnerka vás zraňuje, ponižuje, cítíte se ve vztahu zmateni, vnímáte strach z rozhovoru s partnerem/partnerkou
 • partner/partnerka se snaží měnit vaše chování a vy se na základě jeho požadavků začínáte měnit pouze proto, abyste se vyhnuli konfliktům s ním
 • upozaďujete sebe, obětujete se
 • manipulujete nebo jste manipulován/a
 • bojíte se projevit svůj názor, vždy se přizpůsobíte
 • očekáváte, že se vám partner/partnerka přizpůsobí, neustoupíte ze svých požadavků, nedáváte prostor kompromisu

VZTAH K NĚKOMU/MEZILIDSKÝ VZTAH

Sebe-vztah

Partnerský

Rodinný

Pracovní

Sousedský

Přátelský

VZTAH K NĚČEMU

Práce

Domov

Příroda

Peníze

Víra

Život